Go to Top

Moje PCO

PPC/PCP Poplachové prijímacie centrum / Pult centralizovanej ochrany SG Security s.r.o. spĺňa európsku normu:

STN EN 50518-1 Priestorové a konštrukčné požiadavky.
Táto európska norma sa vzťahuje na monitorovacie a poplachové prijímacie centrá určené na monitorovanie a/alebo príjem a/alebo spracovanie signálov, ktoré vyžadujú bezpečnostný zásah. Centrálne miesta, kde sa uskutočňuje príjem, spracovanie a začatie zásahu (človekom) musia spĺňať požiadavku tejto európskej normy. Táto časť 1 EN 50518 špecifikuje minimálne požiadavky na návrh, konštrukciu a funkčnosť vybavenia priestorov, v ktorých sa uskutočňuje monitorovanie, príjem a spracovanie (poplachových) signálov generovaných poplachovými systémami ako integrovaná časť úplného procesu bezpečnosti a ochrany.

STN EN 50518-2 Technické požiadavky.
Táto časť 2 EN 50518 špecifikuje technické požiadavky na PPC/PCO. Tiež obsahuje funkčné výkonové kritériá (napr. čas reakcie na príjem poplachových signálov, záznam o činnosti obsluhy PCO, uchovávanie údajov, havarijný plán…) a overenie výkonových charakteristík (denné skúšky prijímačov a vysielačov…, týždenné skúšky elektrických napájacích zdrojov, zariadení núdzového osvetlenia….).

STN EN 50518-3 Postupy a požiadavky na prevádzku.
Táto časť 3 EN 50518 špecifikuje minimálne postupy a požiadavky na prevádzku PPC/PCO. Personálne obsadenie a požiadavky na obsluhu PCO, prevádzkové postupy, správu databázy a všetkých potrebných údajov o zákazníkovi pripojenom na PCO, audit…

Technológia „1Box“ používaná našou bezpečnostnou službou na prijímanie, vyhodnocovanie a spracovanie poplachových signálov z pripojených objektov je špičková technológia od NAM SYSTEM a.s. www.nam.cz

PU_mojePCO_SK pdf_icon_s