Go to Top

Stráženie kultúrnych, športových a iných podujatí

Kompletne zabezpečíme bezpečnosť návštevníkov vášho podujatia ako aj účinkujúcich.
Náš personál prechádza pravidelne skúškami, previerkami a je vo výbornej fyzickej kondícii.
Garantujeme zachovanie poriadku a bezpečnosti pri organizácii podujatia.
Máme skúsenosti so zabezpečením veľkého množstva akcií rôzneho, i masového charakteru, od športových po kultúrno-spoločenské akcie.
Pozrite si naše referencie.

orange_handzus469s

Máte záujem o viac informácií?
Vyplňte kontaktný formulár alebo nás kontaktujte na infolinke

0940 77 13 77